SIMONA ANIBA

VOCAL  & ART COACH

„Hudba uvolňuje ducha a okřídluje myšlenky.“
Friedrich Nietzsche

INDIVIDUALITA

ORIGINALITA

AUTENTIČNOST

IMPROVIZACE 

INTUICE

To je 5 pilířů na kterých stojí koncept mé práce "BE YOURSELF"

 

JAKÁ JE VIZE 

Žijeme ve světě intenzivního labelingu, kde nás dnes a denně stále někdo hodnotí, srovnává s někým jiným nebo někam začleňuje. 
Díky tomu vzniká mnoho toxických mentálních vzorců, které v lidech vyvolávají pochybnosti o svých schopnostech, vlastnostech, zkušenostech i vzhledu. Pochybnosti o sobě samých.
V uměleckém odvětví toto platí několikanásobně. Díky neustálému tlaku ze soutěžení, porovnávání a hodnocení, na které jsme v tomhle oboru zvyklí, je tendence srovnávat se s někým jiným alarmující! Bohužel umělcům samotným toto velmi škodí a blokuje jejich kreativitu. Častokrát si myslí, že nebudou úspěšní nebo dost dobří, protože dělají něco jinak. To je ale naprostým jádrem umění. Lišit se, nejít s proudem, být originální, jiný – PROSTĚ BÝT SVŮJ. Tento obrovský tlak vede bohužel s úzkostem, stresu a bohužel i k řadě psychickým onemocněním.
Můj koncept "BE YOURSELF" vznikl na základě vlastních zkušeností z uměleckého prostředí, kde je slovo "deprese" nebo "úzkost" normální součástí běžného slovníku. Umělci pracují s emocemi, vnímají je mnohem intenzivněji a jsou díky tomu prostřednictvím své tvorby schopni vyjádřit je a přenést dál (...a bohužel také zpět do sebe). 
BE YOURSELF má za úkol pomoci (nejen) umělcům využít vlastní emoce efektivně tak, aby byli schopni uplatnit je ve své práci, ale zároveň si duševně neubližovat.
KDO za tím stojí

Bc. Simona Aniba

Simona se narodila a vystudovala v Praze, ve které nyní i žije.
Umělecké zkušenosti začala získávat již ve velmi ranném věku, když ve čtyřech letech začala zpívat a od pěti let již navštěvovala Školu sborového zpěvu při Bambini di Praga, kde později působila v předním rozhlasovém a poté koncertním oddělení sboru Bambini di Praga pod vedením Bohumila a Blanky Kulínských.
Možnost vyrůst a dospět v tomto, v té době světově úspěšném pěveckém tělese, považuje za svojí obrovskou životní školu. Velmi brzy díky tomu zjistila kým je, co je to opravdová vytrvalost, píle a následný pocit štěstí stát na předních pražských jevištích na vyprodaných koncertech. Současně také od šesti let navštěvovala základní uměleckou školu, ve které se učila hře na housle a působila v komorním a folklorním souboru Hájíček. Jako sólová dospívající zpěvačka se zúčastnila několika českých pěveckých soutěží (například Czech Talent Zlín).
Simona vystudovala v Praze gymnázium a poté získala bakalářský titul v oboru "Mediální a komunikační studia". 
Po ukončení VŠ pracovala v zahraničí jako zpěvačka. Chyběla jí ale její milovaná Praha, rozhodla se tedy vrátit zpátky do České Republiky. Začala se ale účastnit mnohých  zahraničních uměleckých workshopů a školení. Díky zkušenostem, které si přivezla domů, začal vznikat její zájem o mentální koučink a začala se mu věnovat intenzivně. Poté, co získala potřebné znalosti a zkušenosti, se stala se certifikovanou koučkou s akreditací MŠMT. V současné době se věnuje lektorování zpěvu, vlastní umělecké činnosti a mentálnímu koučování s důrazem na seberozvoj.
kontakt

MÁM ZÁJEM DOZVĚDĚT SE VÍC

BE YOURSELF  and start now

Jméno a příjmení E-mail Zpráva Odeslat